Cao Bằng

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc là một nhóm thác nước nằm trên sông Quây Sơn tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách Hà Nội khoảng 330 km. Đây là thác nước lớn thứ tư trên thế giới trong số các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia.