Tuyên Quang

Hồ Na Hang

Hồ Na Hang nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang. Hồ có diện tích rộng 8000ha, có tới 99 ngọn núi với nhiều hình dáng. Xung quanh khu vực hồ còn có nhiều thác và hang động đẹp.